Sportski centar Auguštanovec

  • Projektirano: 2019.

  • Autori: Filip Cvitak, dia
    Matija Kokot, dia

  • Mjesto: Auguštanovec, Hrvatska

  • Faze: idejni projekt, glavni projekt

  • Površina: 500 m2