Tržnica Pokupsko – rekonstrukcija

  • Projektirano: 2021

  • Autori: Filip Cvitak, dia
    Petra Novosel Golobić, mia
    Marko Zeko, dia

  • Mjesto: Pokupsko, Hrvatska

  • Faze: idejni i glavni projekt