Zgrada sa 3 stambene jedinice

  • Projektirano: 2020.

  • Autor: Filip Cvitak, dia
    Petra Novosel Golobić, mia

  • Mjesto: Maslenica, Hrvatska

  • Faze: idejno rješenje

  • Površina: 270 m2