Reference

Poslovne zgrade

Poslovna zgrada KBD, Karlovac
Uredi uprave Petrol d.o.o.
Turističke zgrade
Hotel Radisson blu, Split – rekonstrukcija SPA zone
Hotel Amfora, Hvar – rekonstrukcija hotelskih soba
Hotel Riva, Hvar – rekonstrukcija
Ugostiteljsko turistička zgrada sa 3 smještajne jedinice, Crikvenica – rekonstrukcija
Ugostiteljsko turistička zgrada sa 5 smještajnih jedinica, Mali Lošinj – rekonstrukcija

Javne zgrade

Centar za mlade „Vrginmost Informer“
Glavni mjesni trg Udbina
Eko-etno park Jezera, Pokupsko
Dječji vrtić Jasenice
Dječji vrtić Bukevje
Područna škola Bukevje – rekonstrukcija
Sportski centar Auguštanovec
Kulturni centar Ličko Petrovo selo – rekonstrukcija
Kulturni centar Udbina – rekonstrukcija
Kulturni centar Stružec Posavski – rekonstrukcija
Općina Orle – rekonstrukcija
Reciklažno dvorište Rakovica
Reciklažno dvorište Oroslavje
Tržnica Glina

Stambene zgrade

Vila DA, Maslenica
Vila Pace, Hvar – rekonstrukcija
Obiteljska kuća MJ, Tinj
Obiteljska kuća BB, Buzin
Obiteljska kuća AS, Drnek
Obiteljska kuća HA, Zagreb
Obiteljska kuća JS, Zagreb
Kuća za odmor DK, Krk
Kuća za odmor EP, Starjak
Kuća za odmor TD, Saborsko
Zgrada sa 3 stambene jedinice, Maslenica
Višestambena zgrada Podfušćak, Zagreb
Zgrada sa 3 stambene jedinice, Veli Lošinj
Obiteljska kuća VM, Karlovac

Sportski tereni

Nogometno igralište Bukevje
Nogometno igralište Krapinske Toplice
Nogometno igralište Generalski stol
Školsko igralište Maslenica – rekonstrukcija
Školsko igralište Bukevje – rekonstrukcija
Tenisko igralište Vojnić – rekonstrukcija

Uređenje okoliša

Poučna šumska staza Marija Bistrica
Poučna šumska staza Petrovsko
Poučna šumska staza Krapinske Toplice
Poučna šumska staza Oroslavje
Poučna šumska staza Topusko
Poučna šumska staza Mala Solina
Poučna šumska staza Hađer
Poučna šumska staza Glina
Poučna šumska staza Duga Resa
Poučna šumska staza Generalski Stol
Poučna šumska staza Plaški
Poučna šumska staza Rakovica – Korita Selište
Poučna šumska staza Rakovica – Drežnik Grad
Poučna šumska staza Vojnić
Poučna šumska staza Udbina
Poučna šumska staza Zagorska Sela
Poučna šumska staza Slunj
Poučna šumska staza Popovac
Poučna šumska staza Mače
Poučna šumska staza Veleševec
Poučna šumska staza Lobor
Uređenje groblja Plaški
Uređenje groblja Mateško selo
Školsko igralište Rovanjska – rekonstrukcija
Nogometno igralište Oroslavje – rekonstrukcija
Malonogometno igralište – rekonstrukcija
Vježbalište za odrasle u parku, Vojnić
Dječje igralište Petrovsko – uređenje

Javne zgrade

Terme Bjelovar

Ostalo

Most preko rijeke Odre u mjestu Selce
Projekti ugradnje dizala u postojeće zgrade
Projekti energetske obnove obiteljskih kuća
Projekti energetske obnove višestambenih zgrada
Projekti energetske obnove javnih zgrada
Elaborati za uklanjanje zgrada nakon potresa
Elaborati ocjene stanja konstrukcije nakon potresa