Dječji vrtić Vrginmost

  • Projektirano: 2021

  • Autori: Filip Cvitak, dia
    Marko Zeko, dia
    Petra Novosel Golobić, mia

  • Mjesto: Vrginmost, Hrvatska

  • Faze: idejni i glavni projekt